Xe Kem Mát Lạnh

Số người đang chơi: 160 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Er*****mp - đã trúng Trúng 100 Kim Cương    -      Wil*****er - đã trúng Trúng Random Kim Cương    -      Ad*****ce - đã trúng Trúng 360 Kim Cương    -      Ty*****er - đã trúng Trúng 360 Kim Cương    -      La*****ta - đã trúng Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương    -      Eth*****ele - đã trúng Trúng 100 Kim Cương    -      Ke*****na - đã trúng Trúng 7555 Kim Cương    -      Eu*****ne - đã trúng Trúng 4980 Kim Cương    -      Emi*****dia - đã trúng Trúng 250 Kim Cương    -      Ch*****is - đã trúng Trúng Random Kim Cương    -      Ca*****ffy - đã trúng Trúng 3999 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Các minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã quay: 3577

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã quay: 23573

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã quay: 775

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã quay: 50940

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã quay: 12394

23,750đ 19,000đ

VÒNG QUAY TẾT NGUYÊN ĐÁN

Đã quay: 6776

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »