Máy Gắp Kim Cương

Số người đang chơi: 224 (5 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Br*****en - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 110 Kim Cương    -      Nan*****ner - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 7586 Kim Cương    -      Ron*****ora - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 20000 Kim Cương    -      Ru*****ine - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 95 Kim Cương    -      Mi*****on - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 110 Kim Cương    -      Jo*****yd - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 110 Kim Cương    -      Br*****val - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 18 Kim Cương    -      Ro*****cie - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 18 Kim Cương    -      Eri*****oyd - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 10000 Kim Cương    -      Sa*****ee - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 10000 Kim Cương    -      Ch*****ine - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng 9865 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Các minigame khác

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23573

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 775

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 50940

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 12394

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 20391

23,750đ 19,000đ

VÒNG QUAY TẾT NGUYÊN ĐÁN

Đã chơi: 6776

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »