Vòng Quay Bãi Biển

Số người đang chơi: 30 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Eri*****er - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Bet*****cie - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Vi*****rie - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 110 Kim Cương    -      Dou*****mi - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Je*****by - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Jam*****esh - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      And*****er - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Jac*****na - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      La*****by - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Edw*****nia - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Lo*****ak - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 3577

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23573

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 775

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 12394

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 20391

23,750đ 19,000đ

VÒNG QUAY TẾT NGUYÊN ĐÁN

Đã chơi: 6776

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »