VÒNG QUAY TẾT NGUYÊN ĐÁN

Số người đang chơi: 976 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Do*****en - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 688 Kim Cương    -      An*****ra - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 9999 Kim Cương    -      Ka*****ia - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Kim Cương    -      Em*****al - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 6666 Kim Cương    -      Jes*****val - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 6666 Kim Cương    -      Bri*****ha - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 9999 Kim Cương    -      San*****ama - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Kim Cương    -      Mi*****ha - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 9999 Kim Cương    -      Ama*****ews - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 3000 Kim Cương    -      Je*****ffy - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 7000 Kim Cương    -      Deb*****nz - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng Lì Xì RanDom
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 3577

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23573

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 775

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 50940

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 12394

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 20391

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »