Máy Gắp Quà Free Fire

Số người đang chơi: 302 (3 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Lis*****fy - đã trúng Nick 1.000.000 VNĐ    -      Sha*****ng - đã trúng Hộp Quà Ngẫu Nhiên    -      Way*****ete - đã trúng Hộp Quà Đặc Biệt    -      Tyl*****ers - đã trúng Nick 1.500.000 VNĐ    -      Mar*****is - đã trúng Hũ Kim Cương 20.000    -      Et*****ris - đã trúng Hộp Quà Ngẫu Nhiên    -      Au*****dy - đã trúng Hộp Quà Đặc Biệt    -      Aar*****ia - đã trúng Hũ Kim Cương 20.000    -      Bo*****on - đã trúng Nick 1.000.000 VNĐ    -      Eth*****ron - đã trúng Hũ Kim Cương 20.000    -      Jo*****te - đã trúng Nick 1.000.000 VNĐ
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 3577

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 775

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 50940

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 12394

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 20391

23,750đ 19,000đ

VÒNG QUAY TẾT NGUYÊN ĐÁN

Đã chơi: 6776

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »