Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Số người đang chơi: 871 (5 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Jo*****ne - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 6888 Kim Cương    -      Je*****nna - đã trúng Trúng nick 2    -      Sa*****ion - đã trúng Trúng nick 2    -      Cyn*****ral - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 6888 Kim Cương    -      Kev*****te - đã trúng Trúng nick 2    -      Me*****emp - đã trúng Trúng nick 2    -      Sus*****na - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Ju*****tha - đã trúng Trúng nick 2    -      Roy*****ona - đã trúng Trúng nick 1    -      Ala*****ma - đã trúng Trúng nick 3    -      Al*****bi - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 6888 Kim Cương
Giá 45,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 3577

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23573

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 50940

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Đã chơi: 12394

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 20391

23,750đ 19,000đ

VÒNG QUAY TẾT NGUYÊN ĐÁN

Đã chơi: 6776

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »