Vòng Quay MP40 Mãng Xà

Số người đang chơi: 759 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Pat*****ee - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Ke*****ndy - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 2999 Kim Cương    -      Jos*****cie - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 1800 Kim Cương    -      Jam*****an - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Ash*****ny - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 2999 Kim Cương    -      Mar*****ete - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Ch*****les - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Eug*****ami - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      La*****ony - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 2999 Kim Cương    -      Re*****ta - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Jo*****ng - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 1000 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Máy Gắp Kim Cương

Đã chơi: 3577

23,750đ 19,000đ

Máy Gắp Quà Free Fire

Đã chơi: 23573

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Đã chơi: 775

56,250đ 45,000đ

Vòng Quay Bãi Biển

Đã chơi: 50940

23,750đ 19,000đ

Xe Kem Mát Lạnh

Đã chơi: 20391

23,750đ 19,000đ

VÒNG QUAY TẾT NGUYÊN ĐÁN

Đã chơi: 6776

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »